lag RU RO FR EN

efoliant.com - biblioteca online

promo
 
 

MENIU: pagina de titlu

unitate de măsură: unități de bază | unități suplimentare | unități derivate

geometry: arie figură plană | arie corp | volum corp


unit

Temperatură

termodinamică

Definiția

Temperatură este caracteristica sistemului, care enunță, este acesta mai cald sau rece. Materialul, mediul cu o temperatură mai înaltă este mai cald, iar cel cu o temperatură mai joasă - rece.

1 kelvin este unitate de temperatură termodinamică și este fracțiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.

Temperatura este un parametru esențial pentru caracteristica stării termice a corpului, sistemului, mai precis a stării de echilibru termodinamic.

 

sistema unității de măsură:   SI;
statut:   unitate fundamentală;
simbol mărime:   T, t;
denumire unitate:   kelvin;
simbol unitate:   K;
dimensiune:   Θ;
expresia în alte unități:   °C, °F;

 

Relații interscalare

scara Kelvin Celsius (°C) Fahrenheit (°F) Rankine (°Ra)
Kelvin (K) = 1 °C+273,15 (°F + 459,67) × 5/9 °R × 5/9
Celsius (°C) = K - 273,15 1 (°F - 32) × 5/9 (°R - 491,67) × 5/9
Fahrenheit (°F) = K × 9/5 - 459,67 °C × 9/5 + 32 1 °R - 459,67
Rankine (°R) = K × 9/5 (°C + 273,15) × 9/5 °F - 459,671
Newton (°N) = (K - 273,15) × 33/100 °C × 33/100 (°F - 32) × 11/60 (°R - 491,67) × 11/60
Rømer (°Rø) = (K - 273,15) × 21/40 + 7,5 °C × 21/40 + 7,5 (°F - 32) × 7/24 + 7,5 (°R - 491,67) × 7/24 + 7,5
Delisle (°De) = (373,15 - K) × 3/2 (100 - °C) × 3/2 (212 - °F) × 5/6 (671,67 - °R) × 5/6
Reaumur (°Re) = (K - 273,15) × 4/5 °C × 4/5 (°F - 32) × 4/9 (°R - 491,67) × 4/9

 

(continuare)

scara Newton Rømer Delisle Reaumur
Kelvin (K)= °N × 100/33 + 273,15 (°Rø - 7,5) × 40/21 + 273,15 373,15 - °De × 2/3 °Re × 5/4 + 273,15
Celsius (°C) = °N × 100/33 (°Rø - 7,5) × 40/21 100 - °De × 2/3 °Re × 5/4
Fahrenheit (0F) = °N × 60/11+32 (°Rø - 7,5) × 24/7 + 32 212 - °De × 6/5 °Re × 9/4 + 32
Rankine (°R) = °N × 60/11 + 491,67 (°Rø - 7,5) × 24/7 + 491,67 671,67- °De × 6/5 °Re × 9/4 + 491,67
Newton (°N) = 1 (°Rø - 7,5) × 22/35 33 - °De × 11/50 °Re × 33/80
Rømer (°Rø) = °N × 35/22 + 7,5 1 60 - °De × 7/20 °Re × 21/31 + 7,5
Delisle (°De) = (33 - °N) × 50/11 (60 - °Rø) × 20/7 1 (80 - °Re) × 15/8
Reaumur (°Re) = °N × 80/33 (°Rø - 7,5) × 32/21 80 - °De × 8/15 1

 

Raporturi între unități a diferitor scări

scara Kelvin (K) Celsius (°C) Fahrenheit (°F) Rankine (°R)
Kelvin (K) = 1 1 5 / 9 5 / 9
Celsius (°C) = 1 1 5 / 9 5 / 9
Fahrenheit (°F) = 9 / 5 9 / 5 1 1
Rankine (°R) = 9 / 5 9 / 5 1 1
Newton (°N) = 33 / 100 33 / 100 11 / 60 11 / 60
Rømer (°Rø) = 21 / 40 21 / 40 7 / 24 7 / 24
Delisle (°De)= 3 / 2 3 / 2 5 / 6 5 / 6
Reaumur (°Re) = 4 / 5 4 / 5 4 / 9 4 / 9

 

(continuare)

scara Newton (°N) Rømer (°Rø) Delisle (°De) Reaumur (°Re)
Kelvin (K) = 100 / 33 40 / 21 2 / 3 5 / 4
Celsius (°C) = 100 / 33 40 / 21 2 / 3 5 / 4
Fahrenheit (°F) = 60 / 11 24 / 7 6 / 5 9 / 4
Rankine (°R) = 60 / 11 24 / 7 6 / 5 9 / 4
Newton (°N) = 1 22 / 35 11 / 50 33 / 80
Rømer (°Rø) = 35 / 22 1 7 / 20 21 / 31
Delisle (°De)= 50 / 11 20 / 7 1 15 / 8
Reaumur (°Re) = 80 / 30 32 / 21 8 / 15 1

 

Dacă observați o inexactitate, eroare, aveţi nevoie de un alt Convertor pentru unitate de măsură, sau calculator geometric, care nu sunt pe site-ul nostru, nu ezitați să ne contactați — prin forma specială sau aplicația personală!