lag RU RO FR EN

efoliant.com - biblioteca online

promo
 
 

MENIU: pagina de titlu

unitate de măsură: unități de bază | unități suplimentare | unități derivate

geometry: arie figură plană | arie corp | volum corp


Reguli asupra înregistrarea, scrierea unităților de măsură

Cerințe generale

Se admite, temporar, folosirea la egal cu unitățile SI și unități ce nu aparțin acestui sistem, dar au o aplicare răspândită, precum și combinații între acestea.

În documentația nouă și care se află la etapa de elaborare, unitățile folosite este necesar de a fi din sistemul internațional.

Regulile de formare a unităților cu multipli zecimali și fracții, precum și denumirea acestora.

Multipli zecimali și fracțiile, precum și denumirea acestora se înscriu folosind factorii sau prefixele respective.

Aplicarea către denumirea unității a două sau mai multe prefixe nu se admite.
Exemplu, pentru micromicrofarad se va scrie picofarad.

Caz special! În legătură cu faptul că pentru masă ca unitate de bază este folosit kilogramul, care deja conține prefixul "kilo", pentru înregistrarea unităților cu multipli zecimali sau fracții se va lua de bază unitatea, fracție a acesteia – gram (0,001 kg) și prefixele se vor atribui acesteia (exemplu; microgram μg., nanogram – ng.). Unitatea – fracție "gram" se admite de a fi scrisă fără prefix.

Prefixul și denumirea acestuia se va scrie împreună cu denumirea unității cărei este atribuită, sau în corespundere cu denumirea acesteia.

Pentru unitatea care este derivată din relații ale două sau mai multe alte unități, prefixul se va atribui primei unități componentă a relației.
Exemplu: kPa·s/m și nici de cum Pa·ks/m.

Excepție din regulă fac doar cazuri speciale, motivate, când aceste unități au o aplicare răspândită și transferul către unitățile de bază prezintă dificultate.
Exemplu: tonă-metru t·m, watt pe centimetru pătrat – W/cm2, volt pe centimetru – V/cm, amper pe milimetru pătrat – A/mm2.

Ortografia înscrierii unitîților de măsură

1. Pentru înscrierea valorilor unităților de măsură este necesar de a folosi litere latine, romane sau siboluri speciale.

2. Denumirile literale a unităților șe înscriu, tipăresc cu caracter drept. În denumirea unității punctul ca semn de prescurtare nu se aplică .

3. Denumirea unității, se va înscrie după valorile numerice și în același rând cu aceștia (fără a se trece pe alt rând). Între ultima cifră al numărului se va lăsa un loc liber egal celui dintre cuvinte stabilit pentru caracterul dat. Excepție pentru fac unitățile simbolice cu index superior (ridicat asupra linie de bază), unde locul liber nu se lasă.

4. În cazul prezenței fracției zecimale a valorii numerice, denumirea unității se va scrie după toate cifrele valorii numerice.

5. La indicarea valorilor cu abateri admisibile, acestea (valorile abaterilor admisibile) vor fi înscrise cu încastrarea în paranteze, iar denumirea unității se va înscrie după paranteza de închidere sau unitatea se va înregistra atât după valoarea numerică a unității, cât și după valoarea numerică a abaterii admisibile.

6. Se admite folosirea denumirilor unităților de măsură în titluri și rânduri (laterale) ale tabelelor.

7. Se admite folosirea denumirii unităților de măsură în explicații pentru relațiile de calcul. Înscrierea unităților în același rând cu formula, ce expune relația între dimensiuni sau valorile prezentate prin indici literali nu se admite.

8. Indicii literali ai unităților, componenți au relației se divizează prin punct pe linia medie al caracterului folosit și presupune relația de înmulțire. Se admite divizarea indicilor literali prin loc liber (idem p.2) doar dacă o asemenea înregistrare nu poate duce la o incertitudine, neclaritate.

9. Indicii literali, ce conform relației intră în relație de raport (împărțire) se vor diviza prin o linie oblică cu înclinare spre stânga sau linie orizontală. De asemenea se admite prezentarea unui raport prin indicarea indexului de putere (cu valori pozitive sau negative).

10. Pentru cazul folosirii în relații de raport a liniei oblice, unitățile raportate se vor înscrie pe aceiași linie, iar posibilul produs din numitor încastrat în paranteze.

11. Pentru definitivarea unităților derivate ce constau din două sau mai multe unități nu este admisibilă combinarea denumirilor literale și prin cuvinte.

Exemple pentru regulile de ortografie ale unităților:

corectincorectnota
100 kW 100kW p.3
80 % 80% p.3
20 0C 200 C p.3
200 20 0 p.3
425,25 m 425 m, 0,6 p.4
5,7580 sau 5045,48' sau 5045'28,8" 50, 758 sau 5045',48 sau 5045'28",8 p.4
(100,0 ± 0,1) kg 100,0 ± 0,1 kgp.5
50 g ± 1 g 50 ± 1 g p.5
п.7
N·m, N mNmp.8
A·m2, A m2Am2p.8
Pa·s, Pa sPasp.8
W·m-2·K-1W/m2/Kp.9
p.9
m/sm/sp.10
W/(m·K)W/m·Kp.10
50 km/h50 kilometri/hp.11
50 kilometri pe oră50 km pe orăp.11
flux magnetic - 1 Wbflux magnetic - 1 wb 
flux magnetic - 1 weberflux magnetic - 1 Weber 

 

 

Dacă observați o inexactitate, eroare, aveţi nevoie de un alt Convertor pentru unitate de măsură, sau calculator geometric, care nu sunt pe site-ul nostru, nu ezitați să ne contactați — prin forma specială sau aplicația personală!